Naar inhoud

Bijzondere Comités

De Raad kan Bijzondere Comités oprichten waaraan hij welomschreven bevoegdheden kan overdragen. Het OCMW van Beerse heeft 2 bijzondere comités: het Comité van de Sociale Dienst enerzijds en het Comité Thuis- en Ouderenzorg anderzijds.

Deze dienst van A tot Z