Naar inhoud

Beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie

Dit is een nieuwe functie sinds maart 2013 en heeft als doel: armoede structureel een stem te geven binnen onze gemeente! 

Deze functie wordt opgenomen door Viviane Cornelissen, zij was voordien hoofd van de sociale dienst.

Viviane werkt hier op 3 vlakken:
1. Projectwerking: informatie verzamelen en delen, subsidiemogelijkheden onderzoeken, het trekken van concrete  projecten
2. Beleidsgerichte werking: advies, participatie, versnippering vermijden, contacten met de hogere overheid
3. Netwerking: structureel, overkoepelend, draagvlak

Viviane werkt hiermee samen met:
- mensen in armoede zelf
- medewerkers van ocmw en gemeente
- het (lokale) beleid
- andere betrokken partijen

Heb je een vraag, idee of suggestie voor Viviane, neem gerust contact op!