Naar inhoud

Algemeen maatschappelijk werk en leefloon

Waarvoor kan je bij ons terecht?
- problemen met je inkomen, uitkeringen;
- vragen en informatie;
- relationele en opvoedingsproblemen;
- problemen met huisvesting;
- jouw rechten als persoon;
- vragen rond tewerkstelling;
- levensvragen waar je geen raad mee weet...

Wat kunnen wij je bieden?
- advies en informatie over je rechten en plichten, en bemiddeling;
- ondersteuning bij administratie;
- financiële tussenkomst: leefloon, tussenkomst in huurwaarborg en geneesmiddelen, voorschotten op uitkeringen;
- zoeken naar een oplossing omtrent huisvesting: crisisopvang, aanvragen sociale huisvesting, bemiddelen bij huisvestingsproblemen;
- psychosociale hulp en begeleiding, zonodig gevolgd door een gerichte doorverwijzing.

Deze dienst van A tot Z