Naar inhoud

Algemeen directeur

Tinneke Claeys

Tinneke Claeys is algemeen directeur van buitengewoon Beerse: gemeente en OCMW.

Zij is de schakel tussen het bestuur en de diensten. De algemeen directeur is belast met de voorbereiding van de dossiers die behandeld worden in het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de OCMW raad en het vast bureau.  Zij woont die vergaderingen bij en maakt ervan het verslag op.

Onder het gezag van het schepencollege leidt en coördineert zij de gemeentelijke diensten. Zij is ook hoofd van het personeel.